НАЧАЛО

СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ
HACCP ISO стандарти

Развитие на бизнеса, бизнес планове, стартиращи бизнес проекти, пазарни проучвания, нови пазари, финансови анализи

професионално обучение и курсове, запознаване с изискванията на различните стандарти, конференции, семинари

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ
Уважаеми Дами и Господа, С „ИнфоГруп БГ” ООД ни свързва ползотворно сътрудничество.В резултат на съвместната ни работа бихме могли категорично да определим тази фирма като добър и надежден партньор. Изключително доволни сме от отговорността и коректността, показани от екипа на „ИнфоГруп БГ” ООД. За това смятаме, че с основание може да препоръчаме „ИнфоГруп БГ” ООД на всички фирми и организации, ценящи високия професионализъм и качество. Инж. Илия Христов Директор ПТП Пловдив

за контакти e-mail: office@infogroup.bg

„ИНФОГРУП БГ” ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-1473, схема BG16RFOP002-2.089. Главната цел на проекта е подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от проекта са свързани с повишаване на производителността на дружеството, гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Продължителността на проекта е три месеца от 11.05.2022 г. до 11.08.2022 г., а общата стойност на предоставената финансова подкрепа е 50 000 лв.

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-1471
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„ИНФОГРУП БГ“ ЕООД е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” с номер BG16RFOP002-2.073-1471. В рамките на проекта беше получена финансова помощ, която спомогна за посрещане негативните последствия, породени от пандемията COVID-19 и спомогна за устойчивостта на фирмата и запазването на дейността й и работните места.                                

Проектът е на стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.           

Начална и крайна дата на проекта: 26.06.2020 – 26.09.2020 г.

„ИНФОГРУП БГ” ООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.095-0888, схема BG16RFOP002-2.095 – фаза 1. Главната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Очакваните резултати от проекта са свързани постигане на положителен ефект по отношение дейността на фирмата, засегната от Заповеди с № РД-01-626/27.10.2020 г. РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Продължителността на проекта е три месеца – от 12.03.2021 г. до 12.06.2021 г., а общата стойност на получената финансова подкрепа е 9 360,00 лв.

„ИНФОГРУП БГ” ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.101-0517, схема BG16RFOP002-2.101 – фаза 3. Главната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Очакваните резултати от проекта са свързани с постигане на положителен ефект по отношение дейността на фирмата, засегната от Заповеди с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Продължителността на проекта е три месеца – от 26.07.2021 г. до 26.10.2021 г., а общата стойност на получената финансова подкрепа е 15 960,00 лв.

Comments are closed.