УСЛУГИ

Внедряване на системи
 • Внедряването на системи за качество и безопасност
 • Внедряване на НАССР
 • Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000
Обучение и квалификация
 • Курсове за професионално обучение
 • Квалификация и преквалификация
 • Обучение за запознаване на ръководния персонал с изискванията на различните стандарти
 • Постоянно обучение по време на внедряването на системата за управление на всички нива на организацията
 • Обучение за работа в екип
 • Организиране на конференции и семинари
Бизнес консултации
 • Консултации при развиване на бизнеса
 • Разработване на бизнес планове
 • Консултиране на стартиращи бизнес проекти
 • Пазарни проучвания и стратегии за навлизане на нови пазар
 • Съставяне на финансови анализи

Comments are closed.