ЗА КОМПАНИЯТА

История

ИнфоГруп БГ ООД e създадена през 1996 г.
От 1999 г. се насочва в областта на консултантските услуги.
Приоритет за ръководството и екипа е комплексното обслужване на малките и средни предприятия, включващо както консултациите, така и обучението на персонала.
От 2005 г. ИнфоГруп БГ внедрява системи за управление на качеството в отделните сфери на бизнеса и системи за Безопасност на храните, Добри производствени практики и Добри Хигиенни практики.
ИнфоГруп БГ осигурява условия за непрекъснато професионално обучение за квалификация и преквалификация, повишава гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура.
От 2007 г. организацията притежава Лицензия като Център за Професионално обучение, издадена от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение към МОН.
ИнфоГруп БГ предоставя на клиентите и партньорите си предимството от работата с опитен и висококвалифициран екип.
Фирмата е открита за делови контакти и взаимноизгодно коректно сътрудничество с всички потенциални клиенти и партньори.
Мисията на ИнфоГруп БГ е:
Да осигурим на клиентите си професионални консултантски услуги на приемлива цена, чрез използване на най-модерните технологии, като услугите, които предоставяме да ни направят предпочитан консултант за всеки.

Структура

Управленската структура на ИнфоГруп БГ позволява ефективно да взаимодейства с външната среда и целесъобразно да разпределя и насочва усилията на своите сътрудници, така че да задоволява потребностите на клиентите и да постига целите си.
Управленската структура на ИнфоГруп БГ е функционална. При нея отделите са изградени на базата на основните функционални области, които се развиват в организацията

Кариери

ИнфоГруп БГ е млада и динамична компания, където новите идеи намират реализация.
Изисквания:
Ако сте предприемчиви и креативни
Ако сте коректни и отговорни
В екипа ни винаги са добре дошли хора, които биха решили да инвестират потенциала си в бизнес консултациите.
Инфогруп ООД
Отдел „Човешки ресурси”

Comments are closed.